top of page
IMG_6518.JPG

OVER PSYCHOTHERAPIE

WAAROM 

Heel wat mensen raken wel eens voor een tijdje uit balans in hun leven.  Een psycholoog helpt je de draad in het dagelijks leven terug op te pikken.

 

Als psycholoog verken ik samen met jou waar de moeilijkheden mee samenhangen.  Daarna gaan we op zoek naar je eigen krachten en inzichten om het psychisch evenwicht terug te vinden.

 

Ik werk hoofdzakelijk met volwassenen (+18j). 

 

De reden waarom mensen naar een psycholoog stappen zijn heel divers:

depressieve klachten, burn out, rouwverwerking, aanpassingsmoeilijkheden, angsten, mentale en fysische uitputtingsklachten, levensfase problemen, relationele moeilijkheden, zingevingsvragen,… 

 

 

WERKWIJZE

 

In een eerste gesprek onderzoeken we wat er aan de hand is en zoeken we uit wat je hoopt te vinden in een psychologische begeleiding. We proberen zo goed mogelijk te begrijpen waardoor de klachten zijn ontstaan en blijven voortbestaan. We kijken hierbij ook naar de sterktes die aanwezig zijn. Voor heel wat mensen is deze analyse heel verhelderend en soms ook voldoende om de problemen zelf terug de baas te kunnen. 

We proberen tijdens deze verkennende fase tot een gemeenschappelijk traject te komen en spreken af hoe we hier rond zullen werken. We evalueren regelmatig of we nog op het juiste spoor zitten en of de therapie je helpt in de zaken die er voor jou toe doen. 

Een behandeling is er in de eerste plaats op gericht om de klachten draaglijk te maken of te verminderen. Het versterken van de zaken die goed lopen maakt daar ook deel van uit. We zoeken hoe we de negatieve vicieuze cirkels die de klachten in stand houden, kunnen doorbreken.

 

Elk therapeutisch proces is uniek. De frequentie van de gesprekken kan zeer uiteenlopend zijn. Soms is het wenselijk in een bepaalde periode vrij intensief (vb 1x/week) op gesprek te komen, maar vaak volstaat het om minder frequent gesprekken in te plannen. Ook het aantal gesprekken hangt van meerdere factoren af: de ernst van de klachten, de hulpvraag, de beoogde doelstellingen, het eigen sociaal netwerk,…

 

Elke psychotherapeut werkt vanuit een bepaald denkkader of een combinatie van verschillende visies. Ik beroep me o.m. op inzichten vanuit de narratieve en de cognitieve gedragstherapie.

 

Samenwerking en overleg met eventuele andere belangrijke personen kan bijdragen aan een vlot verloop van de therapie. Het kan hierbij gaan over een huisarts of andere hulpverlener, maar evenzeer over mensen uit je persoonlijk netwerk. Hiervoor wordt steeds de toestemming van de cliënt gevraagd. 

THERAPEUTEN 
bottom of page