top of page
IMG_6617.JPG
Wat

OVER KINESITHERAPIE

WAT?

Kinesitherapie is een discipline binnen de gezondheidszorg die op wetenschappelijk basis specifieke technieken, bewegingen en oefeningen aanwendt. Dit met als doel de preventie van klachten (vb. core stability programma ter preventie van rugklachten) of het helpen oplossen van reeds aanwezige klachten. Manuele therapie is een gespecialiseerd domein binnen de kinesitherapie die zich richt op neuromusculoskeletale aandoeningen. Pijn en andere problemen (vb. activiteiten die je graag doet niet meer kunnen uitvoeren) ontstaan door een dysfunctie van het bewegingsapparaat. Er zijn drie categorieën van dysfunctie:


- Articulaire stoornissen (beenderen, gewrichten)
- Stoornissen van de weke delen (spieren, bindweefsel, ligamenten…)
- Neurologische aandoeningen (stoornis van de hersenen, ruggenmerg en/of zenuwbanen)


Uiteraard kunnen deze ook gecombineerd voorkomen en elkaar in meer of mindere mate beïnvloeden.

Gezondheid is een dynamisch evenwicht tussen belasting en de belastbaarheid van de verschillende structuren in het lichaam. Het kan beïnvloed worden door tal van endogene factoren (vb. leeftijd, geslacht, erfelijkheid…) en exogene factoren (vb. fysieke activiteit, levensstijl, sociale omgeving…).

Het doel van de behandeling is dan ook de klachten en problemen van de patiënt minimaliseren, de beïnvloedende factoren aanpassen en de belastbaarheid opbouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KINESITHERAPIE BIJ RUGKLACHTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen specifieke (bv. ten gevolge van een fractuur of een hernia) en niet-specifieke rugpijn (bv. pijn bij het tillen, pijn bij lang zitten…).
Meer en meer richt men de aandacht op het voorkomen van rugklachten in plaats van enkel het verminderen van rugpijn. Een goede samenwerking van de rugspieren en de diepe buikspieren (spierkorset - core stability) is hier een cruciaal gegeven. De functionele stabiliteit van de wervelkolom wordt bepaald door vier elementen: 
- de bouw van de wervels, tussenwervelschijven, gewrichten, ligamenten…
- de zenuwen
- de spierfunctie (uithouding, kracht, elasticiteit…)
- de controle tijdens houdingen en bewegingen
Het optimaliseren van de functie van de spieren en op een correcte manier zitten, staan en bewegen om een adequaat spierkorset te hebben staat centraal tijdens de oefeningen.

Verloop van de behandeling

Iedereen wordt individueel geïnspecteerd en geëvalueerd. Hierdoor kan de behandeling en het oefenschema tussen personen erg verschillen.
Het spierkorset wordt opgebouwd op een systematisch, progressieve wijze. Hierbij wordt er gestart met proprioceptieve en coördinatieoefeningen om een efficiënte stabilisatie te krijgen. Vervolgens wordt er meer en meer op spieruithouding en spierkracht gewerkt.
Ook worden rekoefeningen, houdingscorrectie, rekoefeningen en ergonomie geïntegreerd.
Na elke sessie wordt een oefenprogramma voor thuis opgesteld.

 

KINESITHERAPIE BIJ ZWANGERSCHAP 

 

 

PRENATALE BEGELEIDING

Vanaf ongeveer 24-26 weken zwangerschap kunnen de zwangerschapslessen van start gaan.
De zwangerschap veroorzaakt tal van veranderingen in het lichaam en kan een aantal klachten (bv. Bekkenpijn) met zich meebrengen. De bedoeling van de voorbereiding is om met deze veranderingen bewust om te gaan en zo goed mogelijk op te vangen of verlichten via prenatale oefeningen en raadgevingen. 
Een zwangere vrouw die zich in een zo optimaal mogelijke conditie bevindt, schept de beste voorwaarden voor haar bevalling. 
Doelstellingen:
- gezonde en aangename zwangerschap
- gelukkige beleving van de geboorte
- een vlot en volledig herstel

We oefenen op de algemene houding, de bekkenbodem, de ademhaling, relaxatie en stretching op een matje of een bal. Ook doen we oefeningen om de eventuele zwangerschapsklachten op te vangen.

Tijdens de geboortelessen wordt er uitleg en oefeningen gegeven als voorbereiding op de arbeid en de geboorte. De perstechnieken en ademhalingsoefeningen worden aangeleerd en het verloop van de bevalling wordt uitgelegd. Ook worden enkele ontspanningstechnieken en houdingen om de weeën op te vangen overlopen en nut ervan in kader van de zwangerschap en geboorte verduidelijkt. Tijdens deze sessies kan de partner meekomen zodat hij/zij leert hoe men de partner kan steunen en bijstaan tijdens de bevalling.

Indien u geen prenatale kinesitherapie wenst, kunt u ook enkel komen voor negen sessies postnatale therapie.

Postnataal

De postnatale behandeling streeft naar het wegwerken van de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling. Klachten (bv. lage rugpijn, urinaire incontinentie…) opgetreden tijdens de zwangerschap kunnen een blijvend karakter krijgen en kunnen daarom na de bevalling door oefentherapie bestreden worden. Ook is het noodzakelijk om het spierevenwicht te herstellen en om aan houdings- en bewegingscorrectie te werken. De bekkenbodemspieroefeningen hebben een zeer belangrijke rol. Ze moeten eerst terug versterkt worden alvorens de buikspieren te oefenen. Er komen zowel analytische als dynamische oefeningen aan bod voornamelijk voor de buik-, rug- en bekkenbodemspieren.

POSTNATALE BEGELEIDING

De postnatale behandeling streeft naar het wegwerken van de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling. Klachten (bv. lage rugpijn, urinaire incontinentie…) opgetreden tijdens de zwangerschap kunnen een blijvend karakter krijgen en kunnen daarom na de bevalling door oefentherapie bestreden worden. Ook is het noodzakelijk om het spierevenwicht te herstellen en om aan houdings- en bewegingscorrectie te werken. De bekkenbodemspieroefeningen hebben een zeer belangrijke rol. Ze moeten eerst terug versterkt worden alvorens de buikspieren te oefenen. Er komen zowel analytische als dynamische oefeningen aan bod voornamelijk voor de buik-, rug- en bekkenbodemspieren.

LYMFDRAINAGE A.M. VODDER

ALGEMEEN

 

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht.

Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht; onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bacteriën, zware metalen, vrije radicalen...) en het uitwisselen van stoffen (bouw- en afbraakstoffen...) of van gassen (zuurstof, koolzuurgas...).
Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt, samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is voornamelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door een congenitale (aangeboren) problematiek, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

DE METHODE "VODDER"

De Manuele Lymfdrainage volgens Vodder is een massagevorm, die er op gericht is de kwaliteit van het intern watermilieu te verzekeren en dit in functie van een goede celregeneratie.

Dit is mogelijk door de stimulatie van de werking van de venen en het lymfstelsel, een stimulatie die nodig is om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) efficiënter via deze afvoerwegen af te voeren.

Het bijzondere aan de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op een drainerende werking van het lymfstelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. Het is een holistische behandeling waarbij de mens in zijn geheel telt.

De MLDV heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, vindt plaats in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van deze pijnloze behandeling wordt individueel opgebouwd, afhankelijk van de klacht en de algemene toestand van de patiënt. 

De behandeling begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, de oksels, de liezen, het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daarop een specifieke behandeling volgen.

Behandelbare Klachten

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen:

- Oedemen (zwellingen), zowel zichtbare als niet-zichtbare: lymfoedeem (bv. na oncologische ingrepen bij of ter voorkoming van een "dikke" arm na borstamputatie of "dikke" benen na baarmoeder- of prostaatoperatie...), oedeem na een trauma (distorsie, fractuur, haematomen/bloeduitstortingen bv. bij haemofilie), na operatieve ingreep, veneus oedeem

- Auto-immuunziekten bv. fibromyalgie, multiple sclerose, ziekte van Chron…

- Stressgerelateerde klachten bv. slapeloosheid, hoofdpijn, verstoring van de darmfunctie (constipatie, chronische diarree...

- Keel-, neus- en ooraandoeningen bv. sinusklachten

Rugklachten
Zwangerschap
Lymfdrainage
IMG_6645.JPG
IMG_6635.JPG

Indicaties

Enkele veelvoorkomende indicaties:
- Rug- en nekproblematiek
- Peesontstekingen (vb. tenniselleboog)
- Spierscheur of spierverrekking 
- Revalidatie na operatie of gips
- Ademhalingsproblemen
- Oedeem (vb. na verwijderen okselklieren tgv borstkanker)
- Chronische aandoeningen vb. ziekte van Bechterew, MS, Parkinson…
- Gangrevalidatie bij ouderen
- …

 

Er wordt gestructureerd en doelgericht te werk gegaan.
Tijdens de anamnese bevragen we de voorgeschiedenis van de klachten en de problemen die hiermee gepaard gaan. 
Vervolgens wordt een onderzoek gedaan om de oorsprong van de klachten te bepalen. Op basis daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Hierbij bepaalt de therapeut (in samenspraak met de patiënt) de doelstellingen van de behandeling en op welke manier deze zullen worden bereikt. 

Wat breng je de eerste afspraak mee: doktersvoorschrift, klevertje van de mutualiteit, identiteitskaart, eventueel verslag van een onderzoek of arts

BEHANDELING​

THERAPEUTEN 
bottom of page