top of page
IMG_6532.JPG
Wat

OVER OSTEOPATHIE 

WAT? ​

"Osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van funktiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, binnen het kader van hun aandeel in het ontstaan van ziekteverschijnselen" 

De osteopatische denkwijze is holistisch, dwz. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens. Belangrijk binnen de osteopatische denkwijze is: "Alles wat leeft, beweegt" Het lichaam voert constant ontelbare bewegingen uit. De totale samenhang van alle bewegingen in het lichaam vormt het terrein van osteopathie. Het basisprincipe van osteopathie als manuele geneeskunde is dat ziekte/dysfunktie zich uit in een bewegingsverandering en via het bewegingsherstel ook positief te beïnvloeden is.

 

FILOSOFIE

 

In osteopathie staat het bewegen centraal. Elk deel van ons lichaam moet de vrijheid hebben om te kunnen bewegen. Dit geldt voor onze spieren en gewrichten, maar ook voor onze organen, die een bepaalde beweeglijkheid nodig hebben om efficient te werken.

3 basispijlers van osteopathie

1. De betekenis van structuur en functie

De onderlinge en wederzijdse afhankelijkheid van structuur en functie is voor de osteopaat een fundamenteel principe. Als een structuur beschadigd is, kan hij zijn correcte functie niet meer uitvoeren. De osteopaat zal via de structuur (vb. bot, spier, orgaan, bindweefsel) de functie herstellen door het bewegingsverlies op te heffen.

2. Het lichaam is een ondeelbare eenheid

Geen enkel lichaamsdeel valt onafhankelijk van het geheel te beschouwen. Als een klein deeltje van het lichaam niet optimaal functioneert, wordt het totale lichaam beïnvloed.

3. Het lichaam bezit zelfregulerende en zelfhelende krachten

Elke mens heeft van nature een innerlijke kracht die er naar streeft het lichaam zo gezond mogelijk te houden. Osteopathie richt haar behandeling dus op het stimuleren of herstellen van deze zelfhelende krachten. Door het bewegingverlies te herstellen, kunnen de inherente krachten het genezingsproces mogelijk maken. 

IMG_6578.JPG
Klassiek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

De geboorte kan voor de baby een traumatiserende en stressvolle gebeurtenis zijn. Hij wordt bij een natuurlijke geboorte blootgesteld aan enorme krachten van de samentrekkende baarmoeder en de weerstand van het het geboortekanaal. De baby heeft de bijzondere eigenschap zich in de eerste levensdagen goed te kunnen aanpassen aan deze drukkrachten.

Soms verloopt de bevalling anders dan verwacht (gebruik van hulpmiddelen, lange of heel snelle geboorte, keizersnede, enz.) en is de baby daardoor niet in staat deze natuurlijke compensaties zelf te herstellen. Als deze compensaties niet verdwijnen, moet het lichaam zich tijdens zijn ontwikkeling hieraan aanpassen. Deze onopgeloste spanningen liggen vaak aan de basis van heel wat problemen in de kindertijd en vaak ook op volwassen leeftijd.

Indicatie bij baby’s

- Preventief: Het is wenselijk elke baby kort na de geboorte te behandelen om de aanwezige spanningen zo snel mogelijk te laten verdwijnen 

-  Spijsverteringsklachten: reflux, krampjes, moeilijke stoelgang
– Vaak huilen zonder aanwijsbare reden, vaak schrikken, onrustig zijn
– Slaapproblemen: veel wakker worden tijdens de nacht, vergissen in dag- en nachtritme 
– Sliksproblemen en moeilijkheden bij het zuigen tijdens de voeding (fles of borst)
– zich steeds overstrekken (hoofdje achterwaarts trekken en het lichaam als een boog of brug opspannen) 
– niet toelaten om het hoofdje of de hals aan te raken (deze baby’s laten zich niet gemakkelijk wassen of aankleden en duwen zich achterover wanneer men ze tegen de borst legt) 
– KISS-syndroom: Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung
– asymmetrieën van de schedel of het aangezicht (bv afplattingen), voorkeurshoudingen of dwangstand van hoofdje, zuigelingenscoliose, scheefhals 
– Langdurige arbeid, ventouse, forceps
– Trauma, val
– Verstopping van oogtraankanaaltjes
– Keel-, neus- en oorproblemen: overmatige middenoorontstekeingen, rhinitis, sinusitis, recidiverende verkoudheden

 

Indicaties 

- Allergische problemen: eczema, astma, psoriasis: "terrein" verbeteren
- keel-, neus- en oorproblemen zoals overmatige voorhoofdholteontstekingen, verkoudheden, middenoorontstekingen, keel- en neusamandelonstekingen
- Gezichtsproblemen: vb. strabismus (scheelzien) 
- Gedrag- en leerproblemen zoals hyperactiviteit, dyslexie, dyspraxie, concentratie 
- Zindelijkheidsproblemen
- Wervelkolomaandoeningen zoals scoliosis
- Ontwikkeling van de tanden
- Voor, tijdens en na orthodontische behandeling
- Slaapstoornissen, nervositeit, prikkelbaarheid, angsten
- Migraines, hoofdpijnklachten, buikpijnklachten 

 

 
OSTEOPATHIE BIJ ZWANGERSCHAP EN ZWANGERSCHAPSWENS
OSTEOPATHIE EN ZWANGER WORDEN ​

Zwanger worden is een natuurlijk, maar ingewikkeld proces. Heb je een kinderwens maar raak je niet zwanger, zonder dat daar een aanwijsbare medische reden voor is ? Dan kan je kiezen voor een osteopatische behandeling, eventueel in combinatie mete een medische behandeling (als ondersteuning van IVF, ICSI, hormoonbehandeling)  om zo de slaagkansen te verhogen. Tijdens de behandeling herstelt de osteopaat de oorspronkelijke beweeglijkheid met zachte, maar doelgerichte handgrepen om het lichaam terug in balans te brengen.

 

OSTEOPATHIE BIJ ZWANGERSCHAP

Osteopathie is bij uitstek geschikt voor de behandeling van klachten tijdens de zwangerschap. Voor een goede zwangerschap is een goede doorbloeding, beweeglijkheid en balans van het lichaam en in het bijzonder van het hele bekkengebied van groot belang. Via osteopathie brengen we evenwicht in het lichaam: een evenwichtig, gezond lichaam geeft de baby alle kansen om optimaal te ontwikkelen.

Tijdens de zwangerschap worden de spieren en ligamenten immers, onder invloed van het hormoonsysteem, elastischer. Het gevolg is dat de puzzel van de verschillende lichaamsstructuren niet altijd zo goed meer in elkaar past en ongemakken kan veroorzaken. Deze ongemakken kunnen heel pijnlijk en hinderlijk zijn:
- Lage rugklachten, nekklachten, pijn thv. schaambeen en bekken, liespijnen
- Ligging van de baby: sterrekijker, stuitligging, dwarsligging, meerlingen
- Bekkeninstabiliteit 
- Verhoogde druk op de blaas
- Moeilijke spijsvertering, maagkrampen, reflux, misselijkheid, kortademigheid
- Veneuze congestie in het kleine bekken met als gevolg zware benen, oedeem, spataderen, aambeien, krampen, rusteloze benen
- Hoofdpijn

Tijdens een osteopatische behandeling worden geïrriteerde en gespannen zones ontspannen door zachte druk en mobilisaties uit te oefenen. Door te behandelen verhoog je niet alleen het welzijn van de mama maar maak je ook meer ruimte voor de baby. 

Osteopathie na zwangerschap

Na de bevalling is een osteopatische behandeling nuttig om het evenwicht in het lichaam te herstellen en om recidiverende klachten te voorkomen. De verhoogde elasticiteit o.i.v. de hormonen houdt nog even aan na de zwangerschap.Uitermate belangrijk is dat vrouwen met bekkeninstabiliteit zich zo snel mogelijk na de bevalling osteopathisch laten behandelen alvorens de hormonale elasticiteit afneemt.
Volgende klachten worden behandeld:
-bekkenklachten: pijnklachten thv. heiligbeen (sacrum), staartbeen (coxys) of het schaambeen (pubis), bekkenbodemproblemen
-nek- en rugklachten: ischialgie, liespijn, piriformissyndroom, krampen, rusteloze benen
-hoofdpijnklachten: kunnen ontstaan na een bevalling door uitgeoefende krachten op het staartbeen en/of het heiligbeen, door hormonale veranderingen en/of drukveranderingen
-incontinentieproblemen
-organische problemen: vb constipatie. Tijdens de zwangerschap moeten de organen ruimte maken voor het kindje. Met het krimpen van de baarmoeder, komt er weer ruimte vrij voor de buikorganen. Als ze hun beweeglijkheid behouden hebben, komen ze vlot terug op hun positie. Als dit niet het geval is, kan een osteopatische behandeling meehelpen om de mobiliteit en zo de functie van de organen te herstellen. 
-Adhesies: littekenweefsel, keizersnede, episiotomie
-postnatale depressieve toestand

 

 

OSTEOPATHIE BIJ SPORTERS

 

Sporten is gezond. Toch krijgen heel wat sporters (zowel recreatieve als competitieve sporters) vroeg of laat te maken met een sportletsel. De aard van het letsel kan acuut of chronisch zijn. Vaak zijn de klachten het gevolg van herhaalde overbelasting van spieren, pezen of gewrichten. Indien sportletsels niet optimaal behandeld worden, is de kans groot dat de letsels recidiveren of chronisch worden.

Hoe gaat de osteopaat te werk ?

De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van klacht. Dit is niet altijd de plaats waar de klacht of de pijn zich bevindt. Door de oorzaak van de klacht weg te nemen, wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt gestimuleerd en kan het lichaam zichzelf verder herstellen. 
Ook bij sportletsels is het van groot belang dat het volledig lichaam onderzocht en behandeld wordt. Via manuele technieken (manipulaties, mobilisaties, weefseltechnieken,…) wordt de doorbloeding en de elasticiteit van de weefsels gestimuleerd. Hierdoor worden mobiliteitsverliezen van spieren en gewrichten weggewerkt en wordt het herstelproces van het letsel versneld. 

Naast de behandeling zelf zal de osteopaat trachten inzicht te geven in het ontstaan van de klachten. Indien nodig geeft hij adviezen ter preventie van sportletsels. Een goede houding op de fiets, een goede looptechniek, aangepaste sportuitrusting, een goede opwarming en cooling down bieden een ondersteuning om sportletsels te voorkomen. Ook een gezonde en evenwichtige voeding zijn van cruciaal belang.

Osteopathie is hier perfect combineerbaar met een behandeling bij een sportarts, fysiotherapeut of een kinesitherapeut.
 

 

Indicaties

Preventief: een regelmatige osteopatische screening en behandeling helpt de prestaties te verbeteren en blessures te vermijden 

Nek – en rugklachten: Lumbago, ischialgie, bekkenpijnen, whiplash  

Tenniselleboog, golferselleboog 

Kniepeesontsteking: jumpersknee

Achillespeesontsteking 

Liespijnen: pubalgie 

Schouderklachten: rotatorcuffsyndroom 

Tractus iliotibialis frictiesyndroom: lopersknie

Kinderen
Zwangerschap
Sporters
THERAPEUTEN 
IMG_6565.JPG

Een osteopatische behandeling is volledig manueel en is erop gericht het verlies aan mobiliteit en spanningen op te heffen en zo de zelfregulerende krachten van het lichaam te stimuleren. Hij beschikt daarvoor over een groot gamma aan technieken ( mobilisatietechnieken, manipulatieve technieken, weefseltechnieken, enz.). De osteopaat streeft ernaar dat het lichaam zijn evenwicht vindt, zijn zelfverdediging opbouwt en op die manier zijn GEZONDHEID terugvindt.

Indicaties

Pijn in rug en nek: lumbago, torticollis, hernia discalis, rugblokkades, arthrose, trapeziussyndroom, ischialgie, cervicobrachialgie, whiplash, bekkeninstabiliteit

Ledematen: chronische gewrichtspijnen, frozen shoulder, carpal tunnel-syndroom, ontstekingsverschijnselen (tenniselleboog, golferselleboog, achillespeestenditintis, etc.)

Hoofdpijn: migraine, spanningshoofdpijn, kaakgewrichtsproblemen, sinusklachten, duizeligheid, oorsuizen. 

Sportblessures: tendinitis, verkrampingen, spierscheuren, pubalgie, jumpersknee, lopersknie, rotatorcuffsyndroom.

Organen: functionele aandoeningen zoals slechte spijsvertering, oprispingen, maagpijn, reflux, diarree, obstipatie, winderigheid, darmspasmes, immuniteitsproblemen, urogenitale problemen: congestie eierstokken, recidiverende blaasontstekingen, menstruatiestoornissen, menopause-klachten, hormonale stoornissen, etc.

 

KLASSIEKE OSTEOPATHIE

BEHANDELING

IMG_6527.JPG
Liesbet3.jpg
IMG_2858.HEIC
bottom of page